இத்தன அவசரம் வேனான்டா.. அக்காவ பொருமையா.. பண்ணலாம்..!

10/12/2022 Tamil Dirty Stories 0

”ஹாய் பாலு…! எப்படியிருக்க.?” எனக் குரல் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான்.பெண்..! அழகான பெண். .! புடவையில் இருந்தாள்..!ஆனால் யாரெனப் புரியாமல் அவன் குழம்ப. ..”என்ன பாலு.. என்னைத் தெரியலியா..?” எனச் சிரித்தாள்.அவளை நன்றாகப் பார்த்தான். [மேலும் படிக்க]