காம கதைகள்

வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் அருண் என்னுடைய கதைகளுக்கு நல்ல கருத்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும்...
இந்த கதை ஒரு கணவரால் விவரிக்கப்பட்டது, பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக பெயர்கள் மாற்றப்படுகின்றன அறிமுகம் நடந்த இந்த அற்புதமான நிகழ்வின்...