ஆண் ஓரின சேர்க்கை

என்னுடைய மாமா மகன் பொறியியல் முதல் வருடம் படித்துக் கொண்டிருந்தான். அவன் பாடத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் கேட்க வருவது...