என் பெயர் சூர்யா, கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு கேட்டரிங் கம்பெனியில் வேலை செய்த போது எனக்கு ஒரு இளம்பெண்ணோடு...
இக்கதை பிடித்திருந்தாலோ என்னோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றினாலோ அல்லது உங்கள் அனுபவத்தை என்னிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்...
வாழ்க்கை நரகம் போல் வழக்கமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது. வேலை முடிந்தால் ரூம். ரூமை விட்டால் வேலை என்றே நாட்கள்...