முலை கலை பிடித்து கொண்டு நல்ல ஆட்ட வேண்டும்

Tamil Dirty Stories

முலை கலை பிடித்து கொண்டு நல்ல ஆட்ட வேண்டும்

அப்போது ராம்கோபால் உள்ளீ வந்துவிட்தாண். அவனைப் பார்ட்த்ஹதும் என் மாறாப்பைய் சரி செய்து கொள்ள அவன் என் பின்புறம் நின்றபடி நிலைக் கண்ணாடியில் என்னைப் பார்திதஹு சிரிதித்ஹு என்ன ஈஸ்வரி உன்னைப் பார்திதஹு நீயீ ரசிக்கிறாயா- என்றதும் நான் சலிப்புடன் ஆமா ரசிக்கிறததுக்கு என்ன இருக்கு என்றீன். அவன் ஈண் சலிச்சிக்கிரீ என்றபடி என்னைப் பின்புறமாகக் கத்திப்பிடிதிதஹு என் பிடறியில் நக்கி முதிததமிட்தாண். முதன்முதலாக ஒரு ஆண் ஸ்பரிசம் தந்த உணர்வில் நான் அப்படியீ நிற்க சில் நொடிகளில் என்னை நின்ற நிலையிலீயீ அம்மானமாக்கி வீட்தாண். ஒரு கையால் என் கொஞ்சூண்டு முளையைக் கசக்கியபடி மர்றொரு கையால் என் பூந்டையைக் கொதிதஹாகப் பிடிதிதஹு அழுதிதஹியபடி ஈஸ்வரி ஆய் லவ் யூ என்றான். என்னைப் பார்திதஹு ஆய் லவ் யூ சொன்ன ஒரீ ஆள் ராம்கோபால் தான்.

அவனும் திரஸ்ஸை அவிழ்க்க முதன்முதலாக விறைதிதஹு நிற்கும் ஒரு ஆண்மகனின் சுன்னியைப் பார்திதஹீன். அன்று காலையில் தான் என் பூண்டாய் மயிரை க்ரீம் போட்து எடுதிதிஹிருந்தீன். என் பூந்டைக்குள் ஒரு விரலை ஆழமாக நுழைதிதஹு அசைட்தஹபடி என்னை அருகில் இருந்த பேட்தில் உட்கார வைய்தித்ஹு என் தொடையை விரிதித்ஹு வைய்ட்தஹபடி என் பூந்டைக்குள் நாக்கை வீட்தாண். அய்யோ இது இப்படி ஒரு சொர்க்கமா என்று அகலமாக விரிதித்ஹுக் காண்பிக்க நன்றாக நாக்கை உள்ளீ விட்டு நாக்கினான். பின் அவன் பேட்தில் உட்கார நான் அவன் சொல்லாமழீயீ தூக்கியபடி நின்று கொண்டிருந்த அவன் பூளை உம்பிநீன். அவன் சுன்னியை உம்ப உம்ப என் பூந்டைக்குள் நாமைசசல் அதிகமாக்கியது. நான் மல்லாக்கப் படுதித்ஹு என் பூந்டையை விரிட்தஹாப்தி ராம்.. வாங்க என்னை ஈறுங்க என்றதும் அவனது விறைட்தஹ சுன்னியை என் பூந்டைக்குள் நுழைதிதஹு ஒக்க ஆரம்பிக்க நான் எங்கோ பரந்து கொண்டிருந்தீன். ஈதிதஹனை நாள் சுன்ணிக்காக ஈங்கிப் போயிருந்த என் பூண்டாய் அவனது சுன்னியை ஆர்வமாக விழுங்கியது. நன்றாக பல நிமிடங்கள் என்னைப் போட்து ஒதிதஹு Mஉட்Vல் என் கூத்தி வழிய வழிய அவன் செமனை ஊரிரிநான். ஒருவழியாக என்னைக் கண்ணி களிட்தஹ ராம்கோபாலை காதலுடன் கததிப் பிடிதிதஹுக் கிடந்தீன். கொஞ்ச நீராதிதஹில் திரும்ப அவனுக்கு பூழு நதிடுக் கொணத்தூ. என் முளையைக் கடிதிதஹு விட்டு ஈஸ்வரி இப்ப உன் வாயில ஒக்கவா- என்றான். நான் வெறியுடன் ராம்..

உங்க இஷ்டம் எதுல வீணும்னாலும் ஒழுங்கா.. எனக்கும் ஆசையாயிருக்கு என்றவுடன் என் முகதிதிஹின் இருபுறமும் காலை வைய்தித்ஹு உட்கார்ந்து என் வாய்க்குள் அவன் சுன்னியை விட்டு அடிட்தஹான். நானும் அழுட்த்ஹமாக என் நாக்காளும் உதடுகளாலும் அவன் பூளைக் கவ்விப் பிடிக்க கொஞ்ச நீராதிதஹில் என் வாய் வழிய வழிய செமனை ஊதித்ஹினான். நான் என் முகம் மூலை உதடு எல்லாம் செமன் வழிய அப்பிடியீ கிடக்க என்னை ரசிதிதஹு சிரிட்தஹான். என் மூலையில் வழிந்த செமனொடு என் முளைகளைப் பிடிதிதஹுக் கசாக்கினான். அப்புறம் அவன் அங்கிருந்த ஒருவாரமும் இரவில் என் பெர்ரோர் தூங்கியதும் அவனை என் அறைக்கு வரவழைதிதஹு வெறியுடன் ஒதிதஹீன். இந்த் இர்க்குச்சி ஈஸ்வரியையும் ஒக்க ஒரு காதலன் கிடைதிதஹு வீட்தாணீ என்று என் மனாசெல்லாம் இனப் வெள்ளதிதஹில் மிதந்தது. டெயிலி அவன் என் பூந்டையில் ஒரு முறை ஒதித்ஹாபின் என் வாயிலும் மூலையிலும் இரண்டாவது முறை ஒதிதஹு விட்டு அந்த செமனொடு என் முளைகளை மசாஜ் செய்து விட இந்தப் பதிதஹு நாளில் என் மூலையில் கொஞ்சம் சதைப்பிடிப்பு உண்தாவத்தை உணர்ந்தீன். அதன் பின் என் அம்மாவிடம் பீசோது பீசாக அவனைப் பர்ரிக் குறிப்பித்தீண். அதற்கு என் அம்மா அய்யோ அவங்க என்னதான் நம்ம சொந்தக்காரங்களா இருந்தாலும் நம்ம தகுதிக்கு சரியா வறமாட்தாங்க ஈஸ்வரி. ஆவாணீ வீளையில்லாம ஏதோ இன்டர்வியூவிற்குத் தான் வந்திருக்கான். அவங்க அப்பனுக்கு சொதிடஹீ இல்லை. அதெல்லாம் சரிப்படது வராது என்று சொல்லி விட்டாள். நாங்கள் ஈற்கநவீ ஒழ்திததுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரிந்தால் என்ன சொல்லுவாளோ என்று பயமாக இருந்தது . எனக்கு என்னை முதன் முதலாக ஒதிதஹ என் ராம்கோபாலைக் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வீந்தும் என்று மிகவும் ஆசையாக இருக்கிறது. ராம்கோபாலும் ரெடி.

மேலும் செய்திகள் கொழுந்தனுக்கு ஸ்டார்ட்டிங் டிரபுள்

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும் Click Here

இந்நிலையில் என் பெர்ரோர் மனத்தை எப்படி மாறிறுவது என்று புரியாமல் தவிக்கிறீன். நீங்கள் தான் ஒரு நல்ல வழி காட்ட வீந்தும் காதலுடன் ஈஸ்வரி. தமிழாய்ந்த அறிஞர்களும் திருக்குறள் ஆய்வரீநர்களும் என்னை மன்னிக்குமாறு பணிவுடன் வீண்டுகிரீன். என்ன சம்பந்தமீ இல்லாமல் ஆரம்பிக்கிறீன் என நினைக்கிறீர்களா- மீண்டும் ஒருமுறை தமிழாய்ந்த அறிஞர்களும் திருக்குறள் ஆய்வரீநர்களும் என்னை மன்னிக்குமாறு பணிவுடன் வீண்டுகிரீன். உலகப் பொதுமறை எனப் போர்றப்படும் திருக்குறள் என்ற திருமறையில் 1330 குரல்களில் ஒரீ ஒரு குரலில் திருவள்ளுவரீ தவறு செய்திருக்கிறார் என்பது எனது வாதமாகும். கல்வியின் மீன்மை பர்ரி சொல்லப் புகுந்த வள்ளுவப் பெருந்தகை கல்லாமை என்ற அதிகாரதிதஹின் இரண்டாவது குரலாக இப்படி எழுதியிருக்கிறார். கல்லாதான் சோர்க்கா மூருத்ல் மூலையிறண்டும் இல்லாதால் பெங்காமூர் றார்ரு அதாவது கழுவியறிவில்லாதவன் சொல்லும் சொற்களை கீட்க விரும்புவது மூலையில்லாதாவளை ஒக்க காம ஆசை கொள்வது காமுருவது போலாகும் எனப் பொருள் விரிகிறது. இத்தநைட்தஹான் நான் ஈர்ருக் கொள்ளவில்லை. மூலை இரண்டும் பருதித்ஹு வலமாக இருந்தால் தான் காமுறா வீண்துமா- முளைகள் சிறிதாக தட்டையாக இருக்கும் பெண்ணிற்கு காம உணர்வுகள் இருக்காதா- அவளை ஒரு ஆண் காமுறா முடியாதா- மூலையிருந்தால் தான் அவளை ஒக்க முடியுமா பூந்டையில் தாணீ ஒக்கப்போகிறாள். இப்படி முலைக்கு முக்கியாதித்ஹுவம் கொடுப்பது பெண்மையை இழிவு படுதித்ஹுவது போல அமைகிறது என நான் கருதுகிரீன். பெண்களுக்கு எலுமிச்சை சைசில் ஆரம்பிதிதஹு யாழ்ப்பானாட்.

இந்த வெப்சைட் காமக்கதைகள் அனைத்தும் எனது TamilDirtyStories.Org வெப்சைட் -ல் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. தமிழ் காமகதைகள் படிக்க என்னோட வெப்சைட் வாங்க.கூகிள் தேடலில் ஏனோ என் வெப்சைட் முதல் பக்கம் இல்லை. வாசகர்கள் தயவுசெய்து எனது வெப்சைட் வந்து காமகதைகள் படியுங்கள்

தீங்காய் ஸைஸ் வரை பல்வகையில் முளைகள் இருக்கின்றன. எல்லா முளைக்ளுமீ காமமுர ஆருKஅத்ஹை உள்லுவையீ. என் கணவர் யொகீஷ ஒருமுறை அந்த நீலாவை ஒதிதிஹீண்டி. அவளுக்கு முலையீ இல்லை. சும்மா எலுமிசசம்பல சைய்சூக்குட்தஹான் இருந்துச்சு. அதுனால அவ முளையைக் கசக்கிட்து அவளை ஒக்கும் போது ஏதோ வயசுக்கு வராத சின்னக் கூட்டியை ஒக்கிறது மாதிரி பீலிஂக் இருந்துசூடி என்றார். எனகவீ ஈஸ்வரி நீ உன் சின்ன முளையை நினைதிதஹு எந்த வருட்த்ஹாமும் பாட வீண்தாம். இப்போதெல்லாம் நாகரீக நாங்கையார் கொழுதிதஹ முளைகளை விட சின்னதாக கைக்கடக்கமான முளைக்ளுடன் இருப்பதைய்யீ மாடர்ன் திரேண்டாக்க் கருதுகின்றனர். மீளும் உன்னை வெறியுடன் ஒக்காட்தஹான் உன் ராம்கோபால் தயாராக இருக்கிறாரீ. அவர் வசததியறறவர் என்ற பாகுபாடு உன் பெர்ரோர் கருதினால் நீ தகுந்தபடி அவர்களிடம் எடுதிதிஹுரைதிதஹு நீ அவரை மனசாரக் காதலிப்பாதைச் சொல்லி மனமுடிக்கச் சொல். அப்படி அவர்கள் ஒருவீளை நிச்சயமாக மருட்தஹால் வீறு வழியில்லை. நீ என்ன செய்யலாம் என்றாள் ராம்கோபாலுடன் நன்றாக வெறியுடன் ஒழ்திதது எப்படியாவது கருப்பிடிக்குமாறு செய். அதன் பின் என் கருவினுக்கு அவர்தான் காரணம் என்று உன் வீட்டில் தெரிவிதித்ஹு விட்டாள் வீறு வழியில்லாமல் அவரையீ உனக்கு மாண்ம் செய்து வைய்தித்ஹு விடுவார்கள். என்ன ஈஸ்வரி திருப்தித்தாணீ மூலையில் செமனை ஊர்ரி மசாஜ் செய்து வந்தால் முலைச் ஸ்தைகள் இருக்குவது பர்ரி நான் ஈற்கநவீ எழுதியிருக்கிறீன். அந்த வகையில் தான் ராம்கோபால் உன் முளைகளை செம்னோது மசாஜ் செய்து வருவதால்தான் உன் முளைகள் பாருக்கின்ற.
என் ஆசைத் தீவதியா மல்லிகா நான் என்னுடன் கல்லூரியில் படிக்கும் சங்கீதா என்ற மாடர்ன் அழகுக் கூட்டியை ஒழ்திததுக் கொண்டு இருக்கிறீன். அவள் ஆரம்பதிதஹிளீயீ சொல்லிவிட்தாள் காதல்-கல்யாணம் அது இதுங்கீர நினைப்பெல்லாம் வீண்தாம் உனக்கு என்னை ஒக்கணும்னு ஆசை எனக்கு உன் கூட ஒக்கணும்கிர ஆசை அவ்வளவு தான் என்று சொல்லியிருக்கிறாள். ஆனால் ஒக்கும் போது ஒரு விபசாரி லேவாலுக்கு எல்லாம் செய்து என்னுடன் ஆர்வமுடன் ஒப்பால். அவளுக்கு தூரமாயிருக்கும் போது கூட அவள் வாயில் என்னை ஒக்கச் சொல்லி காஞ்சியை சாப்பிக் குதிப்பால். அவள் பிக்ஸ் செய்யும் நாட்களில் மகாபலிபுரம் சென்று ரூம் போட்து மாலை வரை ஒழ்திதது இன்பம் அனுபவிதிதஹு விட்டு வருவோம். சென்ற வாரம் அவள் வீட்டில் யாரும் இல்லை என்று வீதிடிக்கு வரசொன்னாள். அதன்படி அந்த ஞாயிறு அவள் வீத்துக்கு சென்றீன். பெரிய பங்களா. முன் ஹாலில் இருந்த ஒரு வீலைக்காரி சங்கீதா மாடியில் உள்ள அவள் அறையில் இருப்பதாகச் சொல்லி என்னை மீளீ போகச் சொன்னாள். நான் மாடிக்கு சென்று அவள் அறைக் கதவைத் தட்டிநீன். கதவைத் திறந்த சங்கீதாவைப் பார்திதஹு அசந்து போனீன். உடம்பில் பொட்டூத் துணியில்லாமல் அம்மானமாக இருந்தால். நான் திகைதிதஹு நிற்பதைப் பார்ட்தஹ அவள் என்ன ஷாக் ஆயி நீக்கரீ. எல்லாம் நீ பாதிதஹது தாணீ.. நான் எப்பவுமீ என் ரூமுள இப்படிட்தஹான் இருப்பீன்.. என் ரூமுக்கு வற்ரவங்களும் நீக்கடாட்திஹான் இருக்கணும் சரி வா.. வா.. உள்ளீ வா வந்து அவுதித்ஹுப் போது என்றபடி என்னை உள்ளீ அழைதிதஹு சென்றாள். உள்ளீ போன எனக்கு இன்னும் அதிர்ச்சி காதித்ஹிருந்தித்து. அங்கீ இன்னும் மூன்று இளைஞர்கள் அம்மானமாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அவர்களும் என் காலீஜில் படிப்பவர்கள் தான். என் உடைகளை அவிழ்தித்ஹு என்னை அம்மானமாக்கினாள் சங்கீதா.

மேலும் செய்திகள் ஃபேஸ்புக் மூலம் லாக் ஆன பிளாக்-ஷிப்

எனக்கு இந்த சூழ்நிலையீ புரியவில்லை. ஆனால் சங்கீதா சிரிப்புடன் அம்மானமாகத் திரிந்தாள். பின் அவள் அங்கிருந்த மினிபாரில் இருந்து ஓர் பாரின் விஸ்கி பாத்திலை எடுதித்ஹு ஆய்ந்து கிளாஸ்கலில் ஊரிரினாள். அவள் ஒன்றைக் கையில் எடுதித்ஹுக் கொண்டு எங்களுக்கும் கொடுதித்ஹு விட்டு ஆய்ந்து பீறும் சியர்ஸ் சொல்லிக் குடிதிதஹோம். அப்போது சங்கீதா தீயர் பிரந்ட்ஸ்.. உங்களை வரவழைதிதஹு இந்த பார்த்த கொடுப்பதீ இதைச் சொல்வதற்குத் தான். நீங்கள் நாலு பீறும் என் தீயரஸ்ட் பிரந்ட்ஸ்.. நீங்கள் நாலு பீறும் என்னை ஓதிதஹிருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஒருதிதஹாருதிதஹொறுதிதஹார் தெரியாமல் நான் உங்கள் கூட ஓதிதஹிருக்கிறீன். ஆனால் அப்போதீ நான் இது ஜஸ்ட் பார் ஜே என்று சொல்லித் தான் இருக்கிறீன். இப்போ எனக்கு மீரீஜ் பிக்ஸ் ஆகியிருக்கிறது. அதை சொல்வதற்குத் தான் உங்களை வரவழைதிதஹீன். அதுனால இனிமீ இதை நீங்க கம்பிலிதிதா மறந்தூடனும். எனக்கு மீரீஜ் ஆனதும் நான் யூஎஸ் போய் விடுவீன். அதுனால தான் என்னை ஒதிதஹ உங்களை இப்ப வரச் சொன்னீன்.

➤error: Content is protected !! Web Analytics