கொஞ்சம் நேரம் உன் பூல் வெச்சிட்டு சும்மா இரு டா அண்ணா!

Tamil Dirty Stories No.1 Official Tamil Sex Stories. இனி தமிழ் செக்ஸ் கதைகளை கேட்டு மகிழுங்கள்.

வைப்பது பச்சைக்கிளி என்ற ஒரு கிராமதித்துக் கிளியின் காமமும் அவளின் நீர்மையும் தான். அன்று இரவு நந்தகோப்பால் புதுவை சென்று அங்கீ ஈற்கநவீ ஈற்பாடு செய்திருந்தபடி ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டாலில் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்து ஒரு மாடர்ணா கால் கீரிலை ஓதிதஹிருந்தால் கூட அந்தக் குடிசையில் பச்சைக்கிளி அளிட்தஹ ஒள் சுகதிதிஹிற்கு இடாகாது. இப்படி காணககங்களில் காமவிருந்து படைதிதது பரவசப்பதுதித்தும் பச்சைக்கிளி போன்ற இசைக்கிலிகளும் இருக்காட்தஹான் செய்கிறார்கள். இப்பொழுது அவள் வாழ்வில் ஈர்பாதிதுள்ள பிரச்சினை துயரம் மிக்கதீ. நந்தகோப்பால் அவளை ஒதிதஹ உங்களுக்கு எயிட்ஸ் இல்லை என்பது உங்களின் அதிருஷ்திடம் என்பதை விட பச்சைக்கிளியின் உண்மையான அன்பினால் தான் உங்களுக்கு பாதிப்பிள்ளை என நான் கருதுகிரீன். உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் அன்பைப் பொழிந்து தான் பூந்டையை விருந்தாக்கிய பச்சைக்கிளிக்கு உங்கள் செலவில் நீங்கள் செய்ய வீண்தியது இவை •

பச்சைக்கிளி எப்படி மருட்தஹாலும் அவளை நீங்கள் அழைதிதது வந்து அவளுக்கும் உடநீ எஸ்.ஆய்.வி டெஸ்ட் செய்திட வீந்தும். • அவளுக்கு எயிட்ஸ் இருப்பதாக உறுதியானால் அவளையும் அவள் கணவனையும் தகுந்த மருதித்துவ சிகிச்சை செய்யவும் தொடர்ந்து அதற்கான சமுதாயப் பாதுகாப்பாயும் அளிக்க ஈற்பாடு செய்ய வீந்தும். • அவளுக்கு எயிட்ஸ் இல்லை என முடிவானாள் உடனடியாக அவள் கணவனிடமிருந்து விவாகரதித்து பெரிரு கொடுதித்துவிதிது அவள் கணவனுக்கு மட்தும் தகுந்த மருதித்துவ சிகிச்சை செய்யவும் தொடர்ந்து அதற்கான சமுதாயப் பாதுகாப்பாயும் அளிக்க ஈற்பாடு செய்ய வீந்தும். • விவாகரதித்து பெர்ரதததும் பச்சைக்கிளியை உங்களது பாதுகாப்பிள் உங்களது சின்ன வீடாக Vஐப்Pஅத்தியாக காதலியாகத் தொடர்ந்து வைய்தித்துக் கொள்ள வீந்தும். பச்சைக்கிளியை எப்படியெல்லாம் வெறியுடன் ஒதிதஹீர்கள் என நீங்கள் எழுதியுள்ளத்தைப் படிக்கும் போது அவளைத் தொடர்ந்து ஒக்க நான் சொன்னபடி ஈற்பாடு செய்வீர்கள் எனப் பெரிதும் நம்புகிறீன். அப்புறம் ஒன்று நந்தகோப்பால் எல்லாம் முடிவுறிரு பச்சைக்கிளி உங்கள் Vஐப்Pஅத்தி ஆனதும் ஒருமுறை அவளை இன்கீ அழைதிதது வாருங்கள். அந்த இசைக் கிளியின் பூந்டைப் போசை நக்க எனக்கீ ஆசையாக இருக்கிறது. என்ன செய்வீங்களா-

காமராநி மல்லிகா எங்களுக்கு காமாவாழ்வில் ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக உங்களது பதில்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பொழுது என் பிரச்சினைக்கு வருகிறீன். எனக்கு திருமணமாகி 10 மாதம் ஆகப் போகிறது. பங்களா கார் என வசதியான வாழ்க்கை. ஜே இன்பதிதஹிலும் ஒரு குறையுமில்லை. சில வருடங்களுக்கு இன்பட்தஹைய் முழுமையாக அனுபவிக்க வீந்தும் என்று நானும் அவரும் குழந்தை பிறப்பதை தள்ளிப் போதுடிறுக்கிறோம். ராஜீஷ் ஈறாளமான பிசினாச் செய்து வருகிறார். சென்ரமாதம் ஒருநாள் அவருடைய நெருங்கிய ஞனபார் ஒருவரின் வீத்திர்கு தின்ணருக்கு அழைதிதஹிருக்கிறார் வா போகலாம் என்று என்னை அழைதித்துச் சென்றார். அங்கீ சென்ற எனக்கு ஒரு இனிய ஆச்சரியம் காதித்ஹிருந்தது. அந்த நண்பர் மகாதீவனின் மனைவி வீறு யாருமல்ல. என் காழீஜ் நாட்களில் நான்கு வருடமாக என் உயிருக்குயிரான தோழியாக இருந்த காஞ்சனாதான். வெவ்வீறு காரணங்களால் நாங்கள் ஈதிதஹனை நாள் சந்திக்க இயலாமல் போய் விதிதித்ஹூ எனப் புரிந்து கொண்டோம். ராஜீஷூம் மகாதீவனும் மினி பாரில் தீர்ீங்கச் சாப்பிட ஆரம்பிக்க நானும் காஞ்சணாவும் உள்ளறையில் பீசி கொண்டிருந்தோம். உள்ளீ வந்ததும் காஞ்சனா என்னை அப்படியீ கததிப் பிடிதிதது என்னடி கூதிததீஸ்வரி.. எவ்வளவு நாளாச்சூதி.. எப்படிடி இருக்கீ என்று என் வாயில் முதிததமிட்தாள். ஜெகத்ீஸ்வரி என்ற என் பெயரை அவள் எப்பவுமீ கூதிததீஸ்வரி என்றுதான் சொல்லுவாள். உன்னைப் பாக்கும் போத்ீ உன் பூந்டையில் கூதித்ஹனும்னுதான் தோணுத்டி. அதுனால உன் பெயர் கூதிததீஸ்வரி தான் என்றபடி.

என் பூந்டையில் விரலை விட்டுக் குதிததுவாள். இப்போது அவள் என் சேலையின் மீது கையை வைய்தித்து என் சாமானை அழுதிதஹியபடி இந்தப் பூந்டையில நக்கி எதிதஹனை நாளாச்சு என்றபடி என்னைக் காதத அனைட்தஹால். நானும் அவள் வாயில் முதிததமிட்தபடி ஆமா காஞ்சனா இப்ப நாம தனியா இருந்தா உன்னை விடவீ மாட்தீந்டி என்றீன். அப்புறம் நானும் அவளும் படுதித்து அனைதிததுக் கொள்ள காஞ்சனா என் ஜோக்கேதடில் முளையைக் கசக்கியபடி கூதிததீஸ்வரி.. நாம பீஸிக் கொணத்ெல்லாம் ஞாபகமிருக்கா- என்றாள். நாங்கள் முன்பு ஜே செய்யும் போது பீஸிக் கொணத்தூ என் நினைவில் வந்தது. ஈண்டி நமக்கு கல்யாணம் ஆயித்தா நாம பிரிஞ்சு போகணுமீதி.. எனக்கு நீ இல்லாம இருக்கு முடியாதுடி எனக்கும் தாண்டி பீசாம ஒரீ ஆளை ரெண்டு பீறும் கத்டிக்கிடாலாம். நாம ரெண்டு பீறுமீ அவனுக்கு போந்டட்டியா இருப்போம் – அப்படி வீனாம்டி. ஆளுக்கொரு ஆம்பலையைக் கடதக் கிடுவோம். அப்புறம் நாம ஒண்ணா இருக்கலாம். நீ என் புருஷதனோத ஒளு. நான் உன் புருஷதனோத ஒக்கரீன் இதெல்லாம் நாங்கள் பீஸிக் கொணத்தூ. அதைத் தான் இப்போது காஞ்சனா நினைவு படுதித்ஹினால். ஆமாடி இப்பவும் நான் ரெடி.. உன் புருஷனை என்னை ஒக்கச் சொல்லு. நீ என் புருசன் கூட ஒளு.

அன்பாக வந்தால்
எனக்கு ஒண்ணும் அப்ஜக்ஷன் இல்லை என்றீன். அதற்குள் எங்கள் வீட்துக் கார்ர்கள் வந்து விட ரெண்டு பீறும் ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பாக்கள் போல ஒருவழியாக திண்ணார் முடிதிதது வீடு திரும்பினோம். அதன் பின் நானும் அவளும் அடிக்கடி இது பர்ரியீ பீஸிக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் இரண்டு பீறுக்குமீ புருஷங்களை மார்றிக் கொண்டு ஒக்கணும்னு ஆசையாயிருக்கு. ஆனால் எப்படி இது பக்குவமாக எங்கள் கணவர்களிடம் சொல்லி ஈர்ருக் கொள்ள வைப்பது எனப் புரியவில்லை. அவர்கள் இதை பரந்த மனத்துடான் ஈர்ருக் கொண்டாள் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் மாறாக எங்களைப் பர்ரி மோசமாக நினைதிதது விட்டாள் எங்கள் இருவரின் மணவால்வீ சீர்கூளைய நீறிடுமோ என அசமாகவும் உள்ளது. எனகவீ எங்கள் காமக்குருவாக்கிய நீதான் இதற்கு தகுந்த வழியைக் காண்பிக்க வீந்தும். _கூதிததீஸ்வரி மறிறும் காஞ்சனா கூதிததீஸ்வரி காஞ்சனா உங்களது ஆழ்ந்த நட்பினைப் பாராதிதுகிரீன். லேஸ்பியன் ஜே செய்த பொழுது அந்த நீராதிதது வெரிக்காகப் பீஸிக் கொண்டதுதாணீ என்று நினைக்காமல் திருமணமான பின்னும் புருசங்களை மார்றிக் கொண்டு ஒக்க விரும்பும் நீங்கள் உண்மையில் காமதித்தைய் சரியாக உணர்ந்து அனுபவிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கலீ. கூதிததீஸ்வரி இதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. எந்த ஒரு ஆணுமீ புதிதாக இன்னொரு பூண்டாய் ஒக்கக் கிடைக்கிறது என்றாள் சுன்னியை நீதிதிக் கொண்டு வறட்தஹான் செய்வார்கள். ஆனால் அப்படி இன்னொறுதிதஹியை ஒல்ப்பத்தென்றாள் தான் மனைவியை இன்னொறுதிதஹனுடன் ஒக்க விட்டாள் தான் முடியும் என்கிற போது சில குழப்பங்கள் வரலாம். கூதிததீஸ்வரி நீ நான் சொல்கிறபடி செய்யும்மா.

நீ உன் புருஷனுடன் ஒதிதது விட்துப் படுதிதிஹிருக்கும் போது தற்செயலாக சொல்லுவது போல உன் தோழி காஞ்சனா பர்ரிக் குறிப்பிடு. அதிதஹான் இந்தக் காஞ்சனா இருக்காலீ.. பாடு வெறி பிடிச்சவ 8230 என் சாமாநில வாயை வச்சான்னா அரை மணி நீராம் நக்கி எடுப்பா என்று உங்களது லேஸ்பியன் உறவை வெளிப்படுதித்து. அவர் ஆச்சரியமாகப் பார்ப்பார். அவர் என்னடி சொல்றீ.. நீயும் அவளும் நாக்குவீங்களா- என்று கீட்களாம். ஆமா அதிதஹான் நானும் அவ பூந்டையை நல்லா நாக்குவீன். அவளுக்கு அப்பவீ கூத்திப் பருப்பு கொட்தைப் பாக்கு சைசில பய்த்துக்கிக் கீட்து இருக்கும். அதுல வாயை வாசா அப்படியீ பூந்டையில் ஜூசை வழிய விடுவா. நான் நக்கி எடுப்பீன் என்று நீ சொல்லிலாம். அதற்குள் அவருக்கு சுன்ணி விரைக்க ஆரம்பிதிதது விடும். அதை உருவியபடி எண்னட்தஹான் காஞ்சனா பூந்டையைப் பாதிதிச் சொன்னதும் முறைக்குது. ஈண் அவளையும் ஒக்கணும்னு ஆசை வருதா- என்று அவரைக் கிண்தளதிக்கலாம். இதீ போலவீ காஞ்சணாவும் அவள் கணவரிதான் உன்னைப் ப்யாரிஸ் சொல்லி வெறியீட்தஹானும். உன்னை ஒக்க வீனும் என்ற ஆசையை அவர் மனத்தில் விதைக்க வீந்தும். இப்படி சில நாட்கள் கழிந்ததும் நீ உண்னவரிதிதித்ஹில் அதிதஹான்.. காஞ்சனா கீட்டீ கீட்தீண்.

அவளை கேட்டேன்
அவளும் உங்க கூட ஒக்க ஆசையாட்த்ஹான் இருக்கா என்று சொன்னாள் அவர் ஆசையுடன் அப்படியா.. காணஸனா எப்படி இன்கீ வருவா- என்று கீட்பார். அப்பொழுது நீ அப்பாவி போல முககதிதிஹைய் வைய்தித்துக் கொண்டு அதிதஹான் நீங்க அவளை ஒக்காறத்துல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனா அவ என்ன சொல்றான்னா அவ உங்க கூட ஒக்கணும்னா நான் அவ புருசன் கூட ஒக்கனுமாம் என்று சொல். அநீக்மாக உன் புருசன் அதற்கு ஒதித்துக் கொள்ளலாம். அல்லது அதிக பட்சம் ஒருவகைத் தயக்கம் காதிடலாம். இது போலவீ காஞ்சணாவும் தான் புருஷனைத் தாயார் படுதித்ஹி வைக்க வீந்தும். அவர்களது இந்த ஆரம்பத் தயக்கட்தஹையும் போக்கி விடலாம். நீ காஞ்சனாவையும் அவள் புருஷனையும் ஒரு நாள் தின்ணருக்கு வரவளை. ஆண்கள் இருவரும் தீரிங்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிட்தஹதும் நீயும் காஞ்சணாவும் ஒரு அறையில் எல்ளாவரிறையும் அவிழ்தித்துப் போட்து விட்டு ஆம்மநக்Kஉந்தியாக அவர்கள் இருக்கும் ரூமுக்கு செல்லுங்கள். இரண்டு பீறும் காலை அகடட வைய்தித்து பூந்டையை கையால் விரிட்த்ஹபடி அவர்களைப் பார்திதது கண்ணதிட்தஹபடி என்ன அதிதஹாங்களா- எங்கள் பூந்டையை மாதித்தி மாதித்தி ஒக்க வார்ரீங்களா- என்று கீளுங்கள். மதுவின் போதையும்.

உங்கள் பூண்டாய் தரும் போதையும் சீரா அப்புறம் என்ன அவர்களது தயக்கங்கள் போய் விடும். ஒரீ கதிதிலில் காமவல்லிகள் இரண்டு பீறும் பூந்டையை விரிட்த்ஹபடி கிடக்க உன்னை காஞ்சனா புருஷனும் அவளை உன் கணவரும் போட்து ஒழ்திதது இன்பம் வழங்குவார்கள். உங்கள் இன்பக் கழியாட்தம் இன்னும் பெருக என் வாழ்தித்துக்கள்காம அரசி என் காதல் தோழி மல்லிகா நான் ஜெயஸ்ரீ. எனக்குத் திருமணமாகி ஓராண்தாகிறது. காமதித்தைய் முழுவதுமாக அனுபவிப்பதற்காக நானும் என்னவரும் சீர்ந்து குழந்தை பெறுவதை சில ஆண்டுகள் தள்ளிப் போதுடிறுக்கிறோம். நான் முத்துகளைப் பட்தம் படிட்தஹ நாகரீகமான பெண். கொல்தண்பீங்கிழ் கலர்வாஷ் செய்யப்படத தலைமுடி சிக்கென்ற உடம்பு சின்ன முளைகள் என நான் அழகாகவீ தெரிகிறீன். என் கணவருக்கு என் மீது பிரியம் மிக அதிகம். நான் கீட்பது எதுவானாலும்.

இந்த வெப்சைட் காமக்கதைகள் அனைத்தும் எனது TamilDirtyStories.Org வெப்சைட் -ல் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. தமிழ் காமகதைகள் படிக்க என்னோட வெப்சைட் வாங்க.கூகிள் தேடலில் ஏனோ என் வெப்சைட் முதல் பக்கம் இல்லை. வாசகர்கள் தயவுசெய்து எனது வெப்சைட் வந்து காமகதைகள் படியுங்கள்